Ako vzniká projekt domu?

18 augusta, 2022

Plánujete stavbu murovaného domu? Jeho postavenie môžeme prirovnať k behu na dlhé trate.
Len samotné vypracovanie projektu môže trvať niekoľko mesiacov. Čo všetko Váš čaká?

Začiatok

Začiatok tvorby projektu sa začína prvým stretnutím s architektom, ktoré predstavuje dôležitý moment. Pre architekta je kľúčové zoznámiť sa s pozemkom, jeho veľkosťou, typom strechy, počtom poschodí a pod., nakoľko každý jeden pozemok je svojím spôsobom špecifický. Taktiež je potrebné ujasniť si presný druh projektu, jeho načasovanie, Vaše hlavné požiadavky ako požiadavky zákazníka a mnohé ďalšie informácie.

Prvým stretnutím sa to však nekončí, pretože budú nasledovať ďalšie stretnutia, na ktorých sa dolaďujú detaily a prispôsobujú sa Vašim konkrétnym predstavám.
Je nevyhnutné priebežne konzultovať svoje pripomienky a dostať sa až k finálnej podobe. Počet stretnutí je preto veľmi individuálny. Ak však máte záujem o kvalitný návrh rodinného murovaného domu, mali by ste si na to vyhradiť dostatočný čas, približne 1 mesiac.

Územné rozhodnutie

V prípade veľkých stavieb sa pred začiatkom výstavby vyžaduje územné rozhodnutie a až po ňom je možné požiadať o stavebné povolenie. Táto časť projektovej dokumentácie zahŕňa zakreslenú stavbu na pozemku, zastavanú plochu, počet podlaží, ohraničenie zastavanosti, napojenie sa na inžinierske siete a preverenie svetlotechnických pomerov. Vo väčšine prípadov stavieb rodinných domov však úrad územné rozhodnutie nevyžaduje.

Stavebné povolenie

Stavebné povolenie sa skladá z niekoľkých častí – stavebná časť zahŕňa v sebe koordinačnú situáciu, pôdorys spolu s technickou správou vrátane informácie o použitých materiáloch. Zvyšné časti projektu zahŕňajú statiku, elektriku, kúrenie, chladenie, požiarnu ochranu, tepelno-technickú časť. Každú jednu časť vypracuje projektant zodpovedný za danú profesiu. Architekt nesie na konci zodpovednosť za všetky jednotlivé profesie a mal by vedieť dom skoordinovať čo najlepšie v súlade s Vašimi predstavami.

Je dôležité mať na zreteli, že na stavebné povolenie si pravdepodobne budete musieť počkať nejakú dobu, v závislosti na kapacite úradov. Spravidla ide o 1 až 3 mesiace. Po získaní tohto povolenia môžete začať stavať.

Samotná realizácia projektu

Po vypracovaní projektu a schválení územného a stavebného povolenia nasleduje výberové konanie na dodávateľa stavby. Radíme vybrať si firmu na základe odporúčaní alebo dobrých referencii.

Naša spoločnosť AK stavby – domy na kľúč Vám ochotne poradí pri výbere vhodného pozemku, osadení domu na daný pozemok, poskytne stavebný dozor, vybaví potrebnú stavebnú dokumentáciu a v neposlednom rade, postaví Vám vysnívaný dom na kľúč podľa Vašich požiadaviek. Neváhajte nás kontaktovať.

TIP: Ako ušetriť náklady na výstavbu a zároveň neznížiť kvalitu domu.