Zastavaná plocha, úžitková plocha, obytná plocha, podlahová plocha…. Viete, aký je medzi nimi rozdiel?

26 júla, 2022

Pri čítaní inzerátov, alebo pri listovaní v katalógových projektoch s rodinnými domami si okrem ilustračného obrázku rodinného domu, môžete pozrieť jeho stručnú charakteristiku, spoznať jeho energetickú náročnosť i náklady na vykurovanie.
Kým pri zoznamovaní sa s týmito údajmi pravdepodobne nebudete mať výraznejšie problémy, technické parametre s uvedenými celkovými úžitkovými, obytnými alebo podlahovými plochami vám už môžu trochu zamotať hlavu. Rozdiely medzi nimi sú pritom podstatné.

Zastavaná plocha

Nie je ťažká na vysvetlenie ani pochopenie, pretože ide prakticky o pôdorys prízemného podlažia rodinného domu. Inak povedané, je to plocha stavby, ktorá je v kontakte s terénom.
Pri zastavanej ploche však predsa len chceme upozorniť na jednu vec a tou je, že do zastavanej plochy sa priemet prečnievajúcich častí strešnej konštrukcie, balkóna, markízy alebo hoci aj nekrytej terasy nezapočítava, no ak je pri viacpodlažných budovách kolmý priemet niektorého nadzemného podlažia oproti priemetu prízemia rozsiahlejší, musí sa započítať do celkovej zastavanej plochy rodinného murovaného domu.

Úžitková plocha

Úžitkovú plochu spoznáme po spočítaní výmer všetkých miestností v murovanom dome, vrátane schodiska, komory, pivnice, WC, kúpeľne, chodieb, technickej miestnosti atď.
Úžitková plocha sa od podlahovej plochy líši predovšetkým tým, že sa do nej nezapočítavajú priečky. Do úžitkovej plochy nepatria ani plochy terás, balkónov a loggií.

Obytná plocha

Obytná plocha rodinného murovaného domu je tvorená iba vnútornými rozmermi obytných miestností. Norma STN 73 4301 vyžaduje, aby obytná miestnosť svojim stavebno-technickým riešením a vybavením spĺňala požiadavky na celoročné bývanie. Jedným z kritérií je minimálna podlahová plocha miestnosti, ktorá musí mať minimálne 8 m2. Obytná miestnosť však zároveň musí disponovať priamym osvetlením, možnosťou vetrania a priameho či nepriameho vykurovania.
Ak miestnosť týmto požiadavkám nevyhovuje, nemôže byť považovaná za obytnú a jej rozmery nemôžu byť započítané do celkovej obytnej plochy. Medzi obytné miestnosti nepatria chodby, kúpeľne, schodiská, šatníky, komory a ani kuchyne s výmerou do 12 m2.

Podlahová plocha

Do celkovej podlahovej plochy sa započítavajú aj vnútorné priečky, stĺpy a všetky zabudované či vstavané zariaďovacie predmety, ako sú napríklad vane, sprchovacie kúty atď.
Do celkovej podlahovej plochy sa samozrejme započítava súčet plôch všetkých podlaží objektu, pričom plochy prízemia a poschodia sa uvádzajú zvlášť.
Ako sme už spomenuli, balkóny, lodžie, či terasy sa do podlahovej plochy rodinného murovaného domu nezapočítavajú.

Neváhajte nás kontaktovať a nechajte Vaše sny o bývaní v našich rukách. Naša spoločnosť AK stavby – domy na kľúč Vám ochotne poradí pri výbere vhodného pozemku, osadení domu na daný pozemok, poskytne stavebný dozor, vybaví potrebnú stavebnú dokumentáciu a v neposlednom rade, postaví Vám vysnívaný dom na kľúč podľa Vašich požiadaviek.

Tip: Holodom alebo štandard? Spoznajte rozdiely medzi domami na predaj.