Ako postaviť “zdravé“ základy pre nový dom?

24 augusta, 2022

Základy domu musia byť v prvom rade bezpečné. Základy totiž spolu so zvislými, vodorovnými a šikmými nosnými konštrukciami, tvoria hlavné konštrukcie každého objektu. Ich úlohou je spoľahlivé a bezpečné prenášanie stáleho i občasného zaťaženia objektu.

Základy domu a ich konštrukcie.

Pred začiatkom stavby rodinného murovaného domu je potrebné posúdiť kvalitu a únosnosť podlažia. Ak sú základy domu kvalitné, celá jeho váha sa prenáša na zeminu, pod výkopmi a základmi, ktorá nebola upravovaná stavebnými prácami. Aby neskôr nedošlo k sadaniu domu a tým pádom k jeho možnému posunu a poškodeniu, je potrebné zhutniť základovú škáru. Štrk navozený pod základovú dosku ju oddelí od terénu a zabráni tak tomu, aby hladina nazhromaždenej dažďovej alebo spodnej vody, pôsobila na dosku.

Základy murovaného domu sa kopú do hĺbky a šírky, ktorá je stanovená projektovou dokumentáciou. Množstvo betónu a železa, ktoré je potrebné na vybudovanie pevných a kvalitných základov je možné vypočítať z projektovej dokumentácie.

Základová pôda je funkčnou súčasťou stavby

Jej zloženie, mechanické a fyzikálne vlastnosti sa musia posúdiť. Z výsledkov posúdenia a z predpokladaného zaťaženia stavby vychádza potom návrh, prípadne úprava pôvodnej základovej konštrukcie. Sadanie stavby sa prejavuje pôsobením zaťaženia stavby na pôdu, ktorá sa pod základmi stavby prirodzene stláča.
Sadanie stavby je prirodzeným javom a každý projektant by mal zabezpečiť, aby prebiehalo rovnomerne v prípustných medziach. V opačnom prípade dochádza k narušeniu stavby a následným škodám. Hotová stavba sadá spočiatku pomerne rýchlo, neskôr sa jej sadanie značne spomalí a ba takmer zminimalizuje, či zastaví.

Pri návrhu základovej konštrukcie sa berú do úvahy nasledovné veličiny:

  • únosnosť a druh základovej pôdy
  • predpokladané zaťaženie stavby
  • druh, rozmery, materiál a konštrukcia základov
  • hĺbka premŕzania základovej pôdy
  • situovanie stavby

Návrh základovej konštrukcie a jej hĺbky závisí od pôdorysu stavby, konštrukčného systému a charakteru stavby. Základy domu by nemali byť veľké, ale mali by byť dostatočne únosné. Preto je pri ich výpočte potrebné brať do úvahy nielen stále, ale aj mimoriadne zaťaženie, ktoré môže spôsobiť napríklad silný vietor alebo povodne.
Základy murovaného domu musia ležať v nemrznúcej hĺbke, pretože vplyvom premŕzania pôdnych vrstiev vznikajú v zimnom období v pôde sily, ktoré spôsobujú zdvíhanie jej povrchu. Zamrznutá zemina môže teda základy nadvihnúť a na jar, po roztopení ľadu, základy opäť klesajú.

Čo je základová škára?

Je to miesto, kde bude ležať spodok betónového základu. Ak je pôda pod stavbou zložená zo skalnatých hornín, môže základová štrbina ležať v hĺbke 50 cm pod upraveným terénom, ak je základová pôda ílovitá, je potrebné vykopať výkop pre základovú štrbinu do hĺbky 120 cm od upraveného terénu.

Prečítajte si nás článok Výhody stavby na kľúč a nechajte Vaše sny o bývaní v našich rukách. Pretože my Vám nepostavíme dom, ale DOMOV. Neváhajte nás kontaktovaťAK stavby – domy na kľúč.

TIP: Zastavaná plocha, úžitková plocha, obytná plocha, podlahová plocha…. Viete, aký je medzi nimi rozdiel?